bdad3c17.jpg
高倉 美貴は日本の女優。現在、あのねのね・原田伸郎の妻。 ウィキペディア 生年月日: 1960年12月14日 (年齢 58歳) 生まれ: 石川県 金沢市 配偶者: 原田伸郎 (1995年から) 学歴: 北陸学院中学校・高等学校
683edc80.jpg
05a3464e.jpg