bb9e208b.jpg
杉咲 花は、日本の女優。旧芸名、梶浦 花。本名、非公開、 東京都出身。研音所属。 ウィキペディア
生年月日: 1997年10月2日 (年齢 21歳)
生まれ: 東京都
本名: Hana Sugisaki
身長: 153 cm
両親: チエ・カジウラ、 木暮武彦 この記事の続きを読む